Algemene Voorwaarden

Garantie

Bij koop wordt de beplanting één maand gegarandeerd vanaf de dag van levering (behalve bij genoemde uitzonderingen).

 

Natuurlijk afgestorven planten worden binnen de garantieperiode zonder kosten vervangen.

De garantie vervalt:

  • wanneer de garantieperiode is verstreken;
  • wanneer er plantschade ontstaat als gevolg van een verstoring van het leefklimaat (te donker (< 500 lux), te koud (< 12°C), te warm, te tochtig);
  • Wanneer er plantschade ontstaat als gevolg van ontoereikende verzorging (te veel of te weinig water/voeding toegediend e.d.);
  • als de plant tegen het advies van GoJungle in naar een andere standplaats wordt verplaatst;
  • als er sprake is van vervuiling van het wortelmilieu (door koffie, schoonmaakmiddelen en dergelijke);
  • als er sprake is van opzettelijke beschadiging (verlichting, kerstversiering).

– Vermiste planten vallen niet onder de vervangingsregel.

– Renoveren, als gevolg van de levensduur van de beplanting, valt buiten de garantie.

– Bij plantvervanging in deze gevallen, worden vervangingskosten en arbeidskosten in rekening gebracht.

 

De garantie op technische mankementen op de door GoJungle geleverde plantenbakken en potten en bedraagt drie maanden.

 

Aansprakelijkheid

GoJungle is niet aansprakelijk voor eventuele vervolgingen, claims, eisen, uitspraken of andere aansprakelijkheden of kosten zijdens derden, hoe ook genaamd, welke ontstaan in verband met het verkeerd gebruik van planten en plantenbakken.